Hör du till dem som tycker att det är svårt att veta när det är dags att byta till sommardäck? Faktum är att lagen talar sitt tydliga språk. Mellan den 1 december och den 31 mars så är det lag på att använda vinterdäck, i de fall som det råder vinterväglag.

Väglaget är avgörande

Du bör alltså inte använda dina sommardäck när det är is, snö eller snömodd på någon del av vägbanan. Tänk på att även vägrenen räknas in, om denna är hal så är det inte dags att byta till sommardäck. I yttersta fall så är det polis på plats som avgör huruvida det råder vinterväglag.

Att köra med dubbdäck under sommarhalvåret är olagligt. Den här typen av däck får användas mellan den 1 oktober och den 15 april. De är även tillåtna utanför dessa datum om det befaras råda vinterväglag. Odubbade vinterdäck är tillåtna året om. Ur säkerhetssynpunkt så har det dock visat sig att odubbade vinterdäck är farligare att köra med på sommaren än sommardäck.

Undantag från reglerna kring sommardäck

Det finns undantag från reglerna kring sommar- och vinterdäck. I en del fall är det tillåtet att köra med sommardäck även när det råder vinterväglag. Om du ska provköra eller kör den närmsta möjliga vägen till bilbesiktningen så får du köra med sommardäck även under vinterhalvåret. Även vid bogsering av fordon så är lagstiftningen mer tillåtande. Naturligtvis så får denna typ av körning inte ske på bekostnad av den allmänna trafiksäkerheten.

Sommardäck är en fråga om trafiksäkerhet

Om vi ska sammanfatta hur lagstiftningen kring sommardäck för närvarande ser ut så är det alltså väglaget som är den avgörande faktorn. För de flesta är det nog en självklarhet att inte ge sig ut på en glashal väg med sommardäck. Vad en del kanske inte vet är att det även är dåligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att köra med vinterdäck på sommaren. Såväl bromssträckor som stabilitet påverkas negativt när du kör med fel däck för årstiden.